Jak cytować publikację

Żywa pracownia. O studiach nad brulionami Zbigniewa Herberta (Pracownia Herberta. Studia nad procesem tekstotwórczym, red. M. Antoniuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, ss. 502)

Format cytowania:
BOROWCZYK, Jerzy. Żywa pracownia. O studiach nad brulionami Zbigniewa Herberta (Pracownia Herberta. Studia nad procesem tekstotwórczym, red. M. Antoniuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, ss. 502). Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 1, p. 91-98, cze. 2018. ISSN 2353-1991. Available at: <https://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/2018/Tom-15-zeszyt-1/art/11981/>. Date accessed: 06 cze. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/23531991KK.18.006.9087.