Jak cytować publikację

Długie trwanie powieści – uwagi wstępne

Format cytowania:
ANTONIUK, Mateusz; TISCHNER, Łukasz. Długie trwanie powieści – uwagi wstępne. Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 4, p. 421-424, mar. 2019. ISSN 2353-1991. Available at: <https://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/2018/Tom-15-zeszyt-4/art/13974/>. Date accessed: 29 mar. 2019 doi:.