Jak cytować publikację

W przestrzeni los czytamy (Karl Schlögel, Odkrywanie nowoczesnej Europy – próba archeologii, tłum. T. Ososiński, A. Wołkowicz, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2019, ss. 224).

Format cytowania:
DUTKA, Elżbieta. W przestrzeni los czytamy (Karl Schlögel, Odkrywanie nowoczesnej Europy – próba archeologii, tłum. T. Ososiński, A. Wołkowicz, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2019, ss. 224). Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 4, p. 555-560, mar. 2020. ISSN 2353-1991. Available at: <https://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/2019/Tom-16-zeszyt-4/art/16486/>. Date accessed: 02 mar. 2020 doi:https://doi.org/10.4467/23531991KK.19.049.11968.