Jak cytować publikację

By myśleć, przeżywać, doświadczać… Szkolna lektura wobec paradygmatów zewnętrznych wspólnot interpretacyjnych

Format cytowania:
SPOREK, Paweł. By myśleć, przeżywać, doświadczać… Szkolna lektura wobec paradygmatów zewnętrznych wspólnot interpretacyjnych. Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 4, p. 526-540, mar. 2020. ISSN 2353-1991. Available at: <https://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/2019/Tom-16-zeszyt-4/art/16488/>. Date accessed: 02 mar. 2020 doi:https://doi.org/10.4467/23531991KK.19.047.11966.