Jak cytować publikację

Umiejętność krytycznego czytania jako odpowiedź na wyzwania XXI wieku

Format cytowania:
BIAłEK, Kinga. Umiejętność krytycznego czytania jako odpowiedź na wyzwania XXI wieku. Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 4, p. 512-525, mar. 2020. ISSN 2353-1991. Available at: <https://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/2019/Tom-16-zeszyt-4/art/16489/>. Date accessed: 02 mar. 2020 doi:https://doi.org/10.4467/23531991KK.19.046.11965.