Jak cytować publikację

Edukacja polonistyczna. Zderzenie z cywilizacją – uwagi wstępne

Format cytowania:
BIEDRZYCKI, Krzysztof. Edukacja polonistyczna. Zderzenie z cywilizacją – uwagi wstępne. Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 4, p. 449-451, mar. 2020. ISSN 2353-1991. Available at: <https://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/2019/Tom-16-zeszyt-4/art/16494/>. Date accessed: 02 mar. 2020 doi:https://doi.org/10.4467/23531991KK.19.041.11960.