Jak cytować publikację

Godzenie skończoności i eschatologii u Rilkego i T.S. Eliota

Format cytowania:
PFAU, Thomas. Godzenie skończoności i eschatologii u Rilkego i T.S. Eliota. Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 2, p. 00-00, sty. 1970. ISSN 2353-1991. Available at: <https://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/2020/Tom-17-zeszyt-2/art/17196/>. Date accessed: 30 cze. 2020 doi:.