Jak cytować publikację

Fenomen popularności utworów poetyckich Kazimierza Tetmajera wśród kompozytorów

Format cytowania:
AL-ARAJ, Anna. Fenomen popularności utworów poetyckich Kazimierza Tetmajera wśród kompozytorów. Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 2, p. 169-182, sty. 1970. ISSN 2353-1991. Available at: <https://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/2020/Tom-17-zeszyt-2/art/17198/>. Date accessed: 30 cze. 2020 doi:https://doi.org/10.4467/23531991KK.20.014.12448.