Jak cytować publikację

Problemy z narracją. Kilka uwag po lekturze Davida Parkera

Format cytowania:
RODAK, Paweł. Problemy z narracją. Kilka uwag po lekturze Davida Parkera. Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 1, p. 59-80, mar. 2021. ISSN 2353-1991. Available at: <https://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/2021/Tom-18-zeszyt-1/art/18760/>. Date accessed: 31 mar. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/23531991KK.21.005.13535.