Jak cytować publikację

„Nie złodziej, lecz sprawny”. Uwagi o językowym odwróceniu wartości w satyrach Ignacego Krasickiego

Format cytowania:
DąBROWSKI, Roman. „Nie złodziej, lecz sprawny”. Uwagi o językowym odwróceniu wartości w satyrach Ignacego Krasickiego. Konteksty Kultury, 2012, Tom 9, p. 33-43, pa. 2012. ISSN 2353-1991. Available at: <https://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/Tom-9-2012/Tom_9/art/1929/>. Date accessed: 01 pa. 2012 doi:.