Jak cytować publikację

Dojrzewanie w czasie. Wokół przyjaźni Bolesława Prusa z Julianem Ochorowiczem

Format cytowania:
MIęKINA-PINDUR, Jadwiga. Dojrzewanie w czasie. Wokół przyjaźni Bolesława Prusa z Julianem Ochorowiczem. Konteksty Kultury, 2012, Tom 9, p. 82-99, pa. 2012. ISSN 2353-1991. Available at: <https://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/Tom-9-2012/Tom_9/art/1932/>. Date accessed: 01 pa. 2012 doi:.