Jak cytować publikację

Krytyczna Analiza Dyskursu w public relations (koncepcja badania)

Format cytowania:
WARZECHA, Adam. Krytyczna Analiza Dyskursu w public relations (koncepcja badania). Konteksty Kultury, 2012, Tom 9, p. 189-205, pa. 2012. ISSN 2353-1991. Available at: <https://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/Tom-9-2012/Tom_9/art/1941/>. Date accessed: 01 pa. 2012 doi:.