Jak cytować publikację

„Co to jest ślub?”. Analiza wypowiedzi dziecięcych z punktu widzenia teorii gatunków i rejestrów oraz językowego obrazu świata

Format cytowania:
KAłUZIńSKA, Emilia. „Co to jest ślub?”. Analiza wypowiedzi dziecięcych z punktu widzenia teorii gatunków i rejestrów oraz językowego obrazu świata. Konteksty Kultury, 2012, Tom 9, p. 206-217, pa. 2012. ISSN 2353-1991. Available at: <https://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/Tom-9-2012/Tom_9/art/1942/>. Date accessed: 01 pa. 2012 doi:.