Jak cytować publikację

Spór o nowe widzenie – kilka uwag o obecności Juliusza Słowackiegow twórczości Juliana Przybosia

Format cytowania:
KMIECIK, Michalina. Spór o nowe widzenie – kilka uwag o obecności Juliusza Słowackiegow twórczości Juliana Przybosia. Konteksty Kultury, 2012, Tom 8, p. 51-64, kwi. 2012. ISSN 2353-1991. Available at: <https://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/Tom-9-2012/Tom_8/art/1949/>. Date accessed: 01 kwi. 2012 doi:.