Jak cytować publikację

Wieloznaczność klasycyzmu. Poezja Jerzego S. Sity

Format cytowania:
PR&OACUTE;CHNICKI, Włodzimierz. Wieloznaczność klasycyzmu. Poezja Jerzego S. Sity. Konteksty Kultury, 2012, Tom 8, p. 163-183, kwi. 2012. ISSN 2353-1991. Available at: <https://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/Tom-9-2012/Tom_8/art/1958/>. Date accessed: 01 kwi. 2012 doi:.