Jak cytować publikację

Oswoić chorobę, oswoić śmierć – dziennik, pseudodziennik i autobiograficzna powieść popularna wobec doświadczania cierpienia (na przykładzie tekstów Krystyny Kofty, Anny Mazurkiewicz i Katarzyny Grocholi).

Format cytowania:
MIęKINA-PINDUR, Jadwiga. Oswoić chorobę, oswoić śmierć – dziennik, pseudodziennik i autobiograficzna powieść popularna wobec doświadczania cierpienia (na przykładzie tekstów Krystyny Kofty, Anny Mazurkiewicz i Katarzyny Grocholi). Konteksty Kultury, 2012, Tom 8, p. 184-206, kwi. 2012. ISSN 2353-1991. Available at: <https://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/Tom-9-2012/Tom_8/art/1959/>. Date accessed: 01 kwi. 2012 doi:.