Jak cytować publikację

Listy, rozmowy, spotkania – uwagi wstępne

Format cytowania:
ZACH, Joanna. Listy, rozmowy, spotkania – uwagi wstępne. Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 2, p. 187-189, sty. 1970. ISSN 2353-1991. Available at: <https://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/2021/Tom-18-zeszyt-2/art/19687/>. Date accessed: 10 sie. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/23531991KK.21.023.13984.