Jak cytować publikację

Portretowanie Różewicza (Magdalena Grochowska, Różewicz. Rekonstrukcja, t. 1, Wydawnictwo Dowody na Istnienie, Warszawa 2021, ss. 535, 1 nlb.)

Format cytowania:
KISIEL, Marian. Portretowanie Różewicza (Magdalena Grochowska, Różewicz. Rekonstrukcja, t. 1, Wydawnictwo Dowody na Istnienie, Warszawa 2021, ss. 535, 1 nlb.). Konteksty Kultury, 2022, Tom 19 zeszyt 1, p. 160-166, sty. 1970. ISSN 2353-1991. Available at: <https://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/2022/Tom-19-zeszyt-1/art/21637/>. Date accessed: 22 cze. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/23531991KK.22.013.15394.