Jak cytować publikację

Scenariusze komunikacji z Obcym na podstawie wybranych dzieł Stanisława Lema

Format cytowania:
POTOCKA-WOźNIAK, Aleksandra. Scenariusze komunikacji z Obcym na podstawie wybranych dzieł Stanisława Lema. Konteksty Kultury, 2022, Tom 19 zeszyt 3, p. 407-420, lis. 2022. ISSN 2353-1991. Available at: <https://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/2022/Tom-19-zeszyt-3/art/22322/>. Date accessed: 15 lis. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/23531991KK.22.030.16544.