Jak cytować publikację

„Czasem poezja dopiero dzięki piosence w pełni zakwita”. Z Bronisławem Majem rozmawiają Kamil Trybek i Bartosz Piech

Format cytowania:
MAJ, Bronisław; PIECH, Bartosz; TRYBEK, Kamil. „Czasem poezja dopiero dzięki piosence w pełni zakwita”. Z Bronisławem Majem rozmawiają Kamil Trybek i Bartosz Piech. Konteksty Kultury, 2023, Tom 20 zeszyt 2, p. 189-203, pa. 2023. ISSN 2353-1991. Available at: <https://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/2023/20-2/art/24539/>. Date accessed: 26 pa. 2023 doi:https://doi.org/10.4467/23531991KK.23.018.18358.