Jak cytować publikację

Lapidarium Zofii Kossak-Szatkowskiej z peregrynacji po Polsce popaździernikowej

Format cytowania:
MIęKINA-PINDUR, Jadwiga. Lapidarium Zofii Kossak-Szatkowskiej z peregrynacji po Polsce popaździernikowej. Konteksty Kultury, 2014, Tom 11 Numer 2, p. 117-142, cze. 2014. ISSN 2353-1991. Available at: <https://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/2014/Tom-11-zeszyt-2/art/2836/>. Date accessed: 03 cze. 2014 doi:https://doi.org/10.4467/23531991KK.14.009.1755.