Jak cytować publikację

Pasaże tekstowe w polskim hip-hopie. Analiza opisów przestrzeni miejskiej w wybranych tekstach rapowych

Format cytowania:
ŻMUDA, Michał. Pasaże tekstowe w polskim hip-hopie. Analiza opisów przestrzeni miejskiej w wybranych tekstach rapowych. Konteksty Kultury, 2014, Tom 11 Numer 2, p. 143-156, cze. 2014. ISSN 2353-1991. Available at: <https://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/2014/Tom-11-zeszyt-2/art/2840/>. Date accessed: 03 cze. 2014 doi:https://doi.org/10.4467/23531991KK.14.010.1756.