Jak cytować publikację

„Cnota mój kompas...”. Odwołania do cnót platońskich w staropolskich wzorach osobowych

Format cytowania:
NOWAKOWSKA, Iwona. „Cnota mój kompas...”. Odwołania do cnót platońskich w staropolskich wzorach osobowych. Konteksty Kultury, 2016, Tom 13 Numer 1, p. 1-19, cze. 2016. ISSN 2353-1991. Available at: <https://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/2016/Tom-13-zeszyt-1/art/7397/>. Date accessed: 11 cze. 2016 doi:https://doi.org/10.4467/23531991KK.16.001.5079.