Jak cytować publikację

Nihilistyczne próby demonizowania natury w twórczości Fiodora Dostojewskiego

Format cytowania:
SADZIńSKI, Eugeniusz. Nihilistyczne próby demonizowania natury w twórczości Fiodora Dostojewskiego. Konteksty Kultury, 2016, Tom 13 Numer 2, p. 107-124, pa. 2016. ISSN 2353-1991. Available at: <https://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/2016/Tom-13-zeszyt-2/art/7868/>. Date accessed: 21 pa. 2016 doi:https://doi.org/10.4467/23531991KK.16.007.5472.