Jak cytować publikację

Poznawcze aspekty obrazowania w języku i kulturze wizualnej. Turner Czesława Miłosza i Zamki St. Michael, Bonneville, Savoy Williama Turnera

Format cytowania:
STADNIK, Katarzyna. Poznawcze aspekty obrazowania w języku i kulturze wizualnej. Turner Czesława Miłosza i Zamki St. Michael, Bonneville, Savoy Williama Turnera. Konteksty Kultury, 2016, Tom 13 Numer 2, p. 176-190, pa. 2016. ISSN 2353-1991. Available at: <https://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/2016/Tom-13-zeszyt-2/art/7872/>. Date accessed: 21 pa. 2016 doi:https://doi.org/10.4467/23531991KK.16.011.5476.