Jak cytować publikację

Język, który niesie świadectwo niemocy – wybrane relacje ocalałych ze zbrodni wołyńskiej i ich poetyka

Format cytowania:
CICHA, Dominika. Język, który niesie świadectwo niemocy – wybrane relacje ocalałych ze zbrodni wołyńskiej i ich poetyka. Konteksty Kultury, 2016, Tom 13 Numer 2, p. 191-205, pa. 2016. ISSN 2353-1991. Available at: <https://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/2016/Tom-13-zeszyt-2/art/7873/>. Date accessed: 21 pa. 2016 doi:https://doi.org/10.4467/23531991KK.16.012.5477.