Jak cytować publikację

Fenomenologia a eksperymenty empiryczne

Format cytowania:
STAWSKI, Filip. Fenomenologia a eksperymenty empiryczne. Rocznik Kognitywistyczny, 2018, Tom 11, p. 87-96, mar. 2019. ISSN 2084-3895. Available at: <https://www.ejournals.eu/Rocznik-Kognitywistyczny/2018/Rocznik-Kognitywistyczny-11-2018/art/14121/>. Date accessed: 29 mar. 2019 doi:https://doi.org/10.4467/20843895RK.18.007.9761.