Jak cytować publikację

Blaski i cienie neuroestetyki: kilka uwag o naturalizacji badań nad przeżyciami estetycznymi

Format cytowania:
PR&OACUTE;CHNICKI, Maciej. Blaski i cienie neuroestetyki: kilka uwag o naturalizacji badań nad przeżyciami estetycznymi. Rocznik Kognitywistyczny, 2018, Tom 11, p. 79-85, mar. 2019. ISSN 2084-3895. Available at: <https://www.ejournals.eu/Rocznik-Kognitywistyczny/2018/Rocznik-Kognitywistyczny-11-2018/art/14122/>. Date accessed: 29 mar. 2019 doi:https://doi.org/10.4467/20843895RK.18.006.9760.