Jak cytować publikację

Impresjony słów. Język naturalnych i sztucznych sieci neuronowych

Format cytowania:
GALUS, Wiesław. Impresjony słów. Język naturalnych i sztucznych sieci neuronowych. Rocznik Kognitywistyczny, 2018, Tom 11, p. 55-75, mar. 2019. ISSN 2084-3895. Available at: <https://www.ejournals.eu/Rocznik-Kognitywistyczny/2018/Rocznik-Kognitywistyczny-11-2018/art/14123/>. Date accessed: 29 mar. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20843895RK.18.005.9759.