Jak cytować publikację

Rola świadomości w decyzjach dotyczących zaprzestania podtrzymywania funkcji życiowych

Format cytowania:
ŻURADZKI, Tomasz. Rola świadomości w decyzjach dotyczących zaprzestania podtrzymywania funkcji życiowych. Rocznik Kognitywistyczny, 2011, Tom 5, p. 191-198, lip. 2012. ISSN 2084-3895. Available at: <https://www.ejournals.eu/Rocznik-Kognitywistyczny/2011/Rocznik-Kognitywistyczny-V-2011/art/5089/>. Date accessed: 03 lip. 2012 doi:https://doi.org/10.4467/20843895RK.12.023.0427.