Jak cytować publikację

Rentgenowska dyfraktometria proszkowa w badaniach zabytkowych obiektów. Nowe możliwości badawcze na Wydziale Chemii UJ

Format cytowania:
GRZESIAK-NOWAK, Marta; OSZAJCA, Marcin; RAFALSKA-ŁASOCHA, Alicja; ŁASOCHA, Wiesław. Rentgenowska dyfraktometria proszkowa w badaniach zabytkowych obiektów. Nowe możliwości badawcze na Wydziale Chemii UJ. Opuscula Musealia, Volume 19 (2011), Volume 19, p. s. 25-36, wrz. 2013. ISSN 2084-3852. Available at: <https://www.ejournals.eu/Opuscula-Musealia/2011/Volume-19/art/106/>. Date accessed: 05 wrz. 2013 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20843852.OM.11.002.0259.