Jak cytować publikację

Zabezpieczenie przed konfiskatą – ochrona prawna dla muzeów organizujących wystawy międzynarodowe

Format cytowania:
FOLGA-JANUSZEWSKA, Dorota. Zabezpieczenie przed konfiskatą – ochrona prawna dla muzeów organizujących wystawy międzynarodowe. Opuscula Musealia, Volume 18 (2010), Volume 18, p. 75-88, lut. 2011. ISSN 2084-3852. Available at: <https://www.ejournals.eu/Opuscula-Musealia/2010/Volume-18/art/1185/>. Date accessed: 09 lut. 2011 doi:.