Jak cytować publikację

Najcenniejsze naukowo zbiory Muzeum Geologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego

Format cytowania:
ZAWADZKI, Dominik. Najcenniejsze naukowo zbiory Muzeum Geologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Opuscula Musealia, Volume 25 (2018), Volume 25, p. 135-145, gru. 2018. ISSN 2084-3852. Available at: <https://www.ejournals.eu/Opuscula-Musealia/2018/Volume-25/art/11887/>. Date accessed: 27 gru. 2018 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20843852.OM.17.013.9610.