Jak cytować publikację

Muzealnictwo: nowoczesne technologie w służbie historii. Część druga: Mokre preparaty muzealne jako źródło nowych informacji o przeszłości

Format cytowania:
JANISZEWSKA, Ewa; PLUTA, Dominika; SIUTA, Jędrzej; DOBOSZ, Tadeusz. Muzealnictwo: nowoczesne technologie w służbie historii. Część druga: Mokre preparaty muzealne jako źródło nowych informacji o przeszłości. Opuscula Musealia, Volume 25 (2018), Volume 25, p. 101-107, gru. 2018. ISSN 2084-3852. Available at: <https://www.ejournals.eu/Opuscula-Musealia/2018/Volume-25/art/11891/>. Date accessed: 27 gru. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/20843852.OM.17.009.9606.