Jak cytować publikację

Muzealnictwo: nowoczesne technologie w służbie historii. Część pierwsza: Kopalne DNA – historia odkryć, perspektywy i problemy

Format cytowania:
PLUTA, Dominika; JANISZEWSKA, Ewa; BONAR, Małgorzata; ALAMA, Aneta; DOBOSZ, Tadeusz. Muzealnictwo: nowoczesne technologie w służbie historii. Część pierwsza: Kopalne DNA – historia odkryć, perspektywy i problemy. Opuscula Musealia, Volume 25 (2018), Volume 25, p. 93-99, gru. 2018. ISSN 2084-3852. Available at: <https://www.ejournals.eu/Opuscula-Musealia/2018/Volume-25/art/11892/>. Date accessed: 27 gru. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/20843852.OM.17.008.9605.