Jak cytować publikację

Plany ścieżki muzealnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Format cytowania:
PLUTA, Dominika; KR&OACUTE;L, Magdalena; DOBOSZ, Tadeusz. Plany ścieżki muzealnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Opuscula Musealia, Volume 26 (2019), Volume 26, p. 183-190, gru. 2019. ISSN 2084-3852. Available at: <https://www.ejournals.eu/Opuscula-Musealia/2019/Volume-26/art/15259/>. Date accessed: 18 gru. 2019 doi:https://doi.org/10.4467/20843852.OM.18.012.11005.