Jak cytować publikację

Szable w kontekście badań nad bronią dawną – przyczynek do dziejów bronioznawstwa polskiego

Format cytowania:
CHRAMIEC, Mateusz. Szable w kontekście badań nad bronią dawną – przyczynek do dziejów bronioznawstwa polskiego. Opuscula Musealia, Volume 26 (2019), Volume 26, p. 59-81, gru. 2019. ISSN 2084-3852. Available at: <https://www.ejournals.eu/Opuscula-Musealia/2019/Volume-26/art/15265/>. Date accessed: 18 gru. 2019 doi:https://doi.org/10.4467/20843852.OM.18.006.10999.