Jak cytować publikację

Czy „Portret młodzieńca” w zbiorach wawelskich jest obrazem Jana Lievensa?

Format cytowania:
WINIEWICZ-WOLSKA, Joanna. Czy „Portret młodzieńca” w zbiorach wawelskich jest obrazem Jana Lievensa?. Opuscula Musealia, Volume 19 (2011), Volume 19, p. 37-48, sie. 2012. ISSN 2084-3852. Available at: <https://www.ejournals.eu/Opuscula-Musealia/2011/Volume-19/art/238/>. Date accessed: 25 sie. 2012 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20843852.OM.11.003.0260.