Jak cytować publikację

Muzealnictwo, medycyna i studenci – pionierski projekt zajęć dydaktycznych Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Format cytowania:
PLUTA, Dominika; TOKARSKI, Miron; SIUTA, Jędrzej; KARPIEWSKA, Anna; DOBOSZ, Tadeusz. Muzealnictwo, medycyna i studenci – pionierski projekt zajęć dydaktycznych Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Opuscula Musealia, Volume 24 (2016), Volume 24, p. 61-68, lip. 2017. ISSN 2084-3852. Available at: <https://www.ejournals.eu/Opuscula-Musealia/2016/Volume-24/art/9681/>. Date accessed: 01 lip. 2017 doi:https://doi.org/10.4467/20843852.OM.16.006.7439.