Jak cytować publikację

Początki radiologii w Polsce w świetle dokumentów i eksponatów znajdujących się w zbiorach Uniwersytetu Jagiellońskiego

Format cytowania:
URBANIK, Andrzej; WYKA, Ewa; URBANIK, Monika. Początki radiologii w Polsce w świetle dokumentów i eksponatów znajdujących się w zbiorach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opuscula Musealia, Volume 24 (2016), Volume 24, p. 173-186, lip. 2017. ISSN 2084-3852. Available at: <https://www.ejournals.eu/Opuscula-Musealia/2016/Volume-24/art/9685/>. Date accessed: 01 lip. 2017 doi:https://doi.org/10.4467/20843852.OM.16.015.7448.