Jak cytować publikację

Strategie mediów wobec baniek informacyjnych

Format cytowania:
SZPYT-WIKTOROWSKA, Joanna. Strategie mediów wobec baniek informacyjnych. Zarządzanie Mediami, 2018, Tom 6 Numer 1, p. 41-50, pa. 2018. ISSN 2354-0214. Available at: <https://www.ejournals.eu/ZM/2018/1-2018/art/12881/>. Date accessed: 31 pa. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/23540214ZM.18.004.9026.