Jak cytować publikację

Efektywność e-nauczania w szkolnictwie wyższym. Studia przypadków

Format cytowania:
POKRZYCKA, Lidia. Efektywność e-nauczania w szkolnictwie wyższym. Studia przypadków. Zarządzanie Mediami, 2019, Tom 7 Numer 1, p. 15-27, cze. 2019. ISSN 2354-0214. Available at: <https://www.ejournals.eu/ZM/2019/1-2019/art/14578/>. Date accessed: 19 cze. 2019 doi:https://doi.org/10.4467/23540214ZM.19.002.10773.