Jak cytować publikację

Radio publiczne w indywidualnych repertuarach mediów

Format cytowania:
JęDRZEJEWSKI, Stanisław. Radio publiczne w indywidualnych repertuarach mediów. Zarządzanie Mediami, 2019, Tom 7 Numer 1, p. 1-13, cze. 2019. ISSN 2354-0214. Available at: <https://www.ejournals.eu/ZM/2019/1-2019/art/14579/>. Date accessed: 19 cze. 2019 doi:https://doi.org/10.4467/23540214ZM.19.001.10772.