Jak cytować publikację

Profesjonalizacja zawodu dziennikarza w obliczu konwergencji mediów

Format cytowania:
SKUZA, Sebastian; MODZELEWSKA, Anna; SZELUGA-ROMAńSKA, Marta. Profesjonalizacja zawodu dziennikarza w obliczu konwergencji mediów. Zarządzanie Mediami, 2019, Tom 7 Numer 2, p. 79-95, wrz. 2019. ISSN 2354-0214. Available at: <https://www.ejournals.eu/ZM/2019/2-2019/art/14867/>. Date accessed: 30 wrz. 2019 doi:https://doi.org/10.4467/23540214ZM.19.006.10928.