Jak cytować publikację

In Search of a Dérive: for Alternative Media Narratives of Management and Organization

Format cytowania:
KOSTERA, Monika; KOCIATKIEWICZ, Jerzy; ZAWADZKI, Michał. In Search of a Dérive: for Alternative Media Narratives of Management and Organization. Zarządzanie Mediami, 2019, Tom 7 Numer 2, p. 61-77, wrz. 2019. ISSN 2354-0214. Available at: <https://www.ejournals.eu/ZM/2019/2-2019/art/14868/>. Date accessed: 30 wrz. 2019 doi:https://doi.org/10.4467/23540214ZM.19.005.10927.