Jak cytować publikację

Addytywność dziecięcych formatów rozrywkowych

Format cytowania:
FLAK, Łukasz. Addytywność dziecięcych formatów rozrywkowych. Zarządzanie Mediami, 2019, Tom 7 Numer 3, p. 173-191, pa. 2019. ISSN 2354-0214. Available at: <https://www.ejournals.eu/ZM/2019/3-2019/art/14869/>. Date accessed: 18 pa. 2019 doi:https://doi.org/10.4467/23540214ZM.19.012.11123.