Jak cytować publikację

Bańka filtrująca i świadomość mechanizmów jej funkcjonowania wśród młodzieży – wyniki badania przeprowadzonego wśród gimnazjalistów

Format cytowania:
POPIOłEK, Malwina; SROKA, Klaudia. Bańka filtrująca i świadomość mechanizmów jej funkcjonowania wśród młodzieży – wyniki badania przeprowadzonego wśród gimnazjalistów. Zarządzanie Mediami, 2019, Tom 7 Numer 3, p. 159-171, pa. 2019. ISSN 2354-0214. Available at: <https://www.ejournals.eu/ZM/2019/3-2019/art/14870/>. Date accessed: 18 pa. 2019 doi:https://doi.org/10.4467/23540214ZM.19.011.11122.