Jak cytować publikację

Postawy lekarzy wobec aktywności w mediach społecznościowych

Format cytowania:
SZYCMAN, Ewelina; BOGUSZEWICZ-KREFT, Monika. Postawy lekarzy wobec aktywności w mediach społecznościowych. Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8 Numer 1, p. 15-25, gru. 2019. ISSN 2354-0214. Available at: <https://www.ejournals.eu/ZM/2020/1-2020/art/15909/>. Date accessed: 20 gru. 2019 doi:https://doi.org/10.4467/23540214ZM.19.018.11613.