Jak cytować publikację

Dzieci i młodzież szkolna wobec agresji i przemocy słownej w Internecie

Format cytowania:
KANIA, Jan. Dzieci i młodzież szkolna wobec agresji i przemocy słownej w Internecie. Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8 Numer 1, p. 1-13, gru. 2019. ISSN 2354-0214. Available at: <https://www.ejournals.eu/ZM/2020/1-2020/art/15910/>. Date accessed: 20 gru. 2019 doi:https://doi.org/10.4467/23540214ZM.19.017.11612.