Jak cytować publikację

YouTube jako serwis społecznościowy – w stronę klasyfikacji witryny 

Format cytowania:
CYREK, Barbara. YouTube jako serwis społecznościowy – w stronę klasyfikacji witryny . Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8 Numer 2, p. 119-152, mar. 2020. ISSN 2354-0214. Available at: <https://www.ejournals.eu/ZM/2020/2-2020/art/16157/>. Date accessed: 20 mar. 2020 doi:https://doi.org/10.4467/23540214ZM.20.026.11805.